1. TURNOVSKÁ CHRÁNĚNÁ DÍLNA o. s.

 
Požár v naší dílně

V noci na 17. října neznámý pachatel zapálil část prostor provozovny chráněné dílny. Škody sahají až k půl milionu korun českých.


Již proběhli opravy prostor a výroba se mohla znovu obnovit. Opravy mohly proběhnout také díky finančnímu daru Nadace ČEZ ve výši 100 000 Kč.


Reportáž České televize:


Odkazy na články v novinách:

Článek o požáru v Libereckém deníku
Článek o požáru v Turnovsko v akciOdkaz na fotogalerii poničených prostor: