1. TURNOVSKÁ CHRÁNĚNÁ DÍLNA o. s.

 


1. turnovská chráněná dílna z. s.

Vítejte na oficiálním webu Spolku. Posláním našeho Spolku je pomáhat zdravotně postiženým ve společnosti, rozvíjením různých možností pro jejich pracovní a sociální uplatnění.

100% našich zaměstnanců jsou invalidé.

Odvádíme dobrou práci pro 20 firem, se kterými spolupracujeme.

 

 

Dovolíme si stručně představit náplň a poslání našeho sdružení:

  • Zřizuje a provozuje zařízení komunitní péče, tj. chráněné dílny.

  • Působí na veřejnosti při prosazování správného přístupu a tolerance ke zdravotně postiženým a informuje o problematice těchto spoluobčanů.

  • Sdružuje a spravuje prostředky, určené pro zdravotně postižené a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a zaměřením.

  • Iniciuje vytváření regionálního systému péče o zdravotně postižené.

  • Spolupracuje se ziskovým, neziskovým i státním sektorem.

  • Realizuje prezentační činnost v médiích a propagační a informační aktivity.

  • Vytváří vhodné pracovní příležitosti pro zdravotně postižené: jedná se o lehkou manuální činnost, drobných opravách, kompletaci, službách a balení.

  • Zajišťuje a provádí dopravu pro zdravotně postižené