1. TURNOVSKÁ CHRÁNĚNÁ DÍLNA o. s. http://www.turnovska-chranena-dilna.cz/
 
 
 
dnes je neděle 25. února

svátek slaví Liliana, zítra Dorota


 


1. turnovská chráněná dílna z. s.

Vítejte na oficiálním webu Spolku. Posláním našeho Spolku je pomáhat zdravotně postiženým ve společnosti, rozvíjením různých možností pro jejich pracovní a sociální uplatnění.

100% našich zaměstnanců jsou invalidé.

Odvádíme dobrou práci pro 20 firem, se kterými spolupracujeme.

 

 

Dovolíme si stručně představit náplň a poslání našeho sdružení:

 • Zřizuje a provozuje zařízení komunitní péče, tj. chráněné dílny.

 • Působí na veřejnosti při prosazování správného přístupu a tolerance ke zdravotně postiženým a informuje o problematice těchto spoluobčanů.

 • Sdružuje a spravuje prostředky, určené pro zdravotně postižené a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a zaměřením.

 • Iniciuje vytváření regionálního systému péče o zdravotně postižené.

 • Spolupracuje se ziskovým, neziskovým i státním sektorem.

 • Realizuje prezentační činnost v médiích a propagační a informační aktivity.

 • Vytváří vhodné pracovní příležitosti pro zdravotně postižené: jedná se o lehkou manuální činnost, drobných opravách, kompletaci, službách a balení.

 • Zajišťuje a provádí dopravu pro zdravotně postižené 
Požár v naší dílně

V noci na 17. října neznámý pachatel zapálil část prostor provozovny chráněné dílny. Škody sahají až k půl milionu korun českých.


Již proběhli opravy prostor a výroba se mohla znovu obnovit. Opravy mohly proběhnout také díky finančnímu daru Nadace ČEZ ve výši 100 000 Kč.


Reportáž České televize:


Odkazy na články v novinách:

Článek o požáru v Libereckém deníku
Článek o požáru v Turnovsko v akciOdkaz na fotogalerii poničených prostor:

 

Historie spolku 1. turnovská chráněná dílna z. s. Příšovice, Turnov:

Po více jak ročním jednání s Městem Turnov a hledání vhodné právní formy jsme založili v roce 2007 občanské sdružení registrované u MV pod č.j. VS/1-1/67413/07-R. Posláním Sdružení je pomáhat zdravotně postiženým ve společnosti, rozvíjením různých možností pro jejich pracovní a sociální uplatnění. Z důvodu rekodifikace Občanského zákoníku k roku 2014 jsme byli nuceni změnit právní formu na spolek a to k 1.1.2014. Posláním Spolku je pomáhat zdravotně postiženým ve společnosti, rozvíjením různých možností pro jejich pracovní a sociální uplatnění. 


Spolku 1. turnovská chráněná dílna z. s.:

a) zřizuje a provozuje zařízení komunitní péče, tj. chráněné dílny

c) působí na veřejnosti při prosazování správného přístupu a tolerance ke zdravotně postiženým a informuje o problematice těchto spoluobčanů

d) sdružuje a spravuje prostředky,určené pro zdravotně postižené a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a zaměřením

e) iniciuje vytváření regionálního systému péče o zdravotně postižené

f) spolupracuje se ziskovým, neziskovým i státním sektorem

g) realizuje prezentační činnost v médiích a propagační a informační aktivity

h) vytváří vhodné pracovní příležitosti pro zdravotně postižené: jedná se o lehkou manuální činnost, drobných opravách, kompletaci, službách a balení

i) zajišťuje a provádí dopravu pro zdravotně postižené

 

V oblasti vedlejší (hospodářské) činnosti sdružení je to pak:

 • poradenský servis pro přípravu projektů

 • prezentační činnost

 • v rámci komunitní péče rekvalifikací a pracovní terapií dosáhnout u problémových a těžko uplatnitelných skupin na trhu práce, pracovních a sociálních návyků

 

Od vlastního založení se hledaly vhodné prostory ve středu města v návaznosti na hromadnou dopravu, aby byla umožněna lidem zdravotně postiženým dostupnost nejen z Turnova, ale z celé spádové oblasti Libereckého kraje.

Podařilo se nám najít vhodné prostory v těsné blízkosti autobusového nádraží ve středu města a získat tak nemalý zájem zdravotně postižených z řad evidovaných uchazečů Úřadu práce v Semilech. Získané pronajaté prostory byly ve velice špatném stavu, vlastním přičiněním a z vlastních prostředků jsme museli celý objekt postupně renovovat a postupně jsme vybudovali i bezbariérový přístup a sociální zařízení. 

Současně s touto rekonstrukcí probíhala intenzivní jednání k získání vhodných pracovních činností pro tuto rizikovou skupinu na trhu práce.

 

Ve spolupráci s Úřadem práce v Semilech se nám podařilo vytvořit chráněnou dílnu.

Jako první se nám podařilo získat ruční práci při odjehlování hrubých výlisků pro firmu Emuge s.r.o. Současně se podařilo navázat spolupráci s firmou Final s.r.o., kde v pravidelných objemech pro tuto firmu zajišťujeme řezání pěnových prokladů pro automobilový průmysl, dalším jednáním se podařilo navázat spolupráci s firmou Gruppo Antolin v oblasti vhodných pracovních činností pro tuto skupinu, v současné době se jedná o vystřihování filcových výplní do karosářských dílů a další činnosti se vytipovávají.

 

V roce 2009 jsme stáli před závažným rozhodnutím.

Měli jsme předjednáno u několika firem vhodnou výrobu pro zdravotně postižené, ve vlastní evidenci máme 90 zájemců o zaměstnání z řad těžko umístnitelných uchazečů v evidenci Úřadu práce. Tyto činnosti jsou poměrně náročné na logistiku a tím pádem i na prostory, abychom tyto práce mohli provádět, sehnali jsme odpovídající prostory k výrobě a skladování. Při vytipování vhodných prostor a objektů máme na zřeteli dostupnost pro zdravotně postižené, tak aby bylo možno využít hromadnou dopravu. Vhodný objekt máme v Příšovicích o celkové ploše 630 m2. Jedná se o bývalou brusírnu Hořeních v blízkosti centra obce, kam zajíždí hromadná doprava.

 

V roce 2008 se nám podařilo naší činností na sebe upozornit a zaujmout prospěšností naší práce pro město Turnov natolik, že nám byla udělena Cena obce.

Tato cena je udělována Městem Turnov již několik let významným počinům, které jsou uskutečňovány nad rámec své pracovní činnosti a významně přispívají ke zkvalitňování života v obci. Město Turnov tak ocenilo naši činnost při řešení problému se zaměstnáváním velmi těžko umístnitelných pracovníků se zdravotním handicapem, včetně mentálních postižení a pracovníků, kteří nikdy nepracovali, u kterých je potřeba vytvářet vhodnou formou pracovní terapie, pracovní návyky a zapojit se do plnohodnotného života. Cena obce je spojena s finančním darem ve výši 100 000,- Kč. Tyto prostředky byly využity ke zkvalitnění prostředí pro naše klienty.