1. TURNOVSKÁ CHRÁNĚNÁ DÍLNA o. s.  http://www.turnovska-chranena-dilna.cz/
 
 
 
dnes je neděle 25. února

svátek slaví Liliana, zítra Dorota


 

Výroční zpráva spolku

1. turnovská chráněná dílna za rok 2016


 Základní údaje o spolku

Plný název:
1. turnovská chráněná dílna z. s.
Sídlo: Příšovice 140, 463 46 Příšovice
Provozovna: Příšovice 140, 463 46 Příšovice
IČO 28555759
DIČ CZ28555759
Předseda spolku: Ing. František Stiller
Spisová značka L 9835 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, zapsáno 23. prosince 2015
 
Vznik a obsah činnosti
Po hledání vhodné právní formy jsme založili roce 2007 občanské sdružení registrované u MV pod č.j. VS/1-1/67413/07-R. Z důvodu rekodifikace Občanského zákoníku k roku 2014 jsme byli nuceni změnit právní formu na spolek a to k 1.1.2014. Poté po změně legislativy jsme přešli na formu zapsaného spolku. Posláním Spolku je pomáhat zdravotně postiženým ve společnosti, rozvíjením různých možností pro jejich pracovní a sociální uplatnění.

Za tímto účelem Spolek:
  1. zřizuje a provozuje zařízení komunitní péče, tj. chráněné dílny
  2. ve spolupráci s Městem Turnov obhajuje práva a zájmy zdravotně postižených na území Turnova, jeho spádových obcí regionu Liberecka. Dále vyhledává a aktivuje síly k naplňování tohoto cíle
  3. působí na veřejnosti při prosazování správného přístupu a tolerance ke zdravotně postiženým a informuje o problematice těchto spoluobčanů
  4. sdružuje a spravuje prostředky, určené pro zdravotně postižené a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a zaměřením.
  5. iniciuje vytváření regionálního systému péče o zdravotně postižené
  6. spolupracuje se ziskovým, neziskovým i státním sektorem
  7. realizuje prezentační činnost v médiích a propagační a informační aktivity
  8. vytváří vhodné pracovní příležitosti pro zdravotně postižené: jedná se o lehkou manuální činnost při údržbě zeleně, drobných opravách, kompletaci a servis pro přípravu projektů

a. prezentační činnost
b. zřídit a provozovat půjčovnu s prodejnou pomůcek pro zdravotně postižené
c. v rámci komunitní péče rekvalifikací a pracovní terapií dosáhnout u problémových a těžko uplatnitelných skupin na trhu práce, pracovních a sociálních návyků

Od vlastního založení se hledaly vhodné prostory ve středu města v návaznosti na hromadnou dopravu, aby bylo umožněno lidem zdravotně postiženým nejen z Turnova, ale z celé spádové oblasti Libereckého kraje. Podařilo se nám najít vhodné prostory v těsné blízkosti autobusového nádraží ve středu města a získat tak nemalý zájem zdravotně postižených z řad evidovaných uchazečů Úřadu práce v Liberci. Získané pronajaté prostory byly ve velice špatném stavu, vlastním přičiněním a z vlastních prostředků jsme museli celý objekt postupně renovovat a postupně jsme vybudovali i bezbariérový přístup a sociální zařízení. Současně s touto rekonstrukcí probíhala intenzivní jednání k získání vhodných pracovních činností pro tuto rizikovou skupinu na trhu práce. Ve spolupráci s Úřadem práce Semily se nám podařilo vytvořit chráněnou dílnu.

Protože jsme jednotlivé naše aktivity rozšiřovaly, potřeba značných prostor nás nutila sehnat odpovídající prostory. Vhodný objekt jsme na úvěr zakoupili v obci Příšovice, v centru obce, kam zajíždí hromadná doprava, tudíž mají zaměstnanci stále velice dobrou dostupnost. Objekt má 630 m2 výrobních a skladovacích prostor. Po rozhodnutí valné hromady jsme kompletně opustili objekt v Turnově a veškeré aktivity jsme přesunuli do objektu v Příšovicích.

V současné době provádíme práce pro zhruba 20 firem. Dovolte nám zmínit především Emuge s.r.o.; Preciosa a.s.; Tiskárna Polygraf s.r.o.; KV Final s.r.o.; Final – obaly; Alliance s.r.o.; Draslovka Kolín; Sklostroj Turnov; WÜRTH s.r.o.; Grupo Antolin s.r.o.; KRNAP a další.


Zaměstnanci
Chráněná dílna zprostředkovává práci lidem se zdravotním postižením, ale také skupinám těžce zaměstnatelných lidí. Pracovní místa je možné získat přes Úřad práce České republiky, ale také vlastní iniciativou.

1. turnovská chráněná dílna je v r. 2016 zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, a tím splňuje podmínku uvedenou v § 81, odst. 2., písmeno b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v posledním znění.

Průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců je:
V 1.Q 2016          17,38 osob          OZP 15,70           TZP 1,69         % plnění je 119,43
V 2.Q 2016          17,34 osob          OZP 15,67           TZP 1,67         % plnění je 119,31
V 3.Q 2016          17,22 osob          OZP 15,30           TZP 1,92         % plnění je 122,29
V 4.Q 2016          17,68 osob          OZP 15,81           TZP 1,87         % plnění je 121,15
Kde zkratka OZP představuje I. a II. stupeň invalidity a zkratka TZP těžce zdravotně postižené tzn. III. stupeň invalidity.


Hospodaření
V roce 2016 obdržel spolek dotaci z úřadu práce Liberec ve výši 2 625 000,064 Kč na provozní a mzdové náklady. Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2016 byl 1 188 000 Kč. Ke konci roku 2016 měl spolek 26 zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří zde pracují na zkrácený pracovní úvazek. Průměrný přepočtený počet byl 17,41 pracovníků.


Areál dílny
Provozovna Příšovice
Areál provozovny v obci Příšovice nabízí pro naše zaměstnance spoustu možností. Kromě několika vybavených dílen se zde nachází také společenská a relaxační místnost, kterou mohou zaměstnanci využívat. Mimo jiné se v prostoru pozemku areálu nachází také zahrádka, kde zaměstnanci pěstují a starají se o plodiny. V rámci zooterapie chováme také několik ovcí, o které se zaměstnanci musí starat, a tím získávají nové znalosti a dovednosti.  
 


V Příšovicích, 3. 4. 2017
                                                                                       

Ing. František Stiller
předseda z. s.